Consello Nacional

Consello Nacional electo na XVII Asemblea.

Executiva
Ana Pontón Mondelo
Xosé Luís Bará Torres
Xavier Campos López
Rubén Cela Díaz
Carme da Silva Méndez
Olaia Ledo Díaz
Bieito Lobeira Domínguez
Lucía López Sobrado
Manuel Lourenzo Sobral
Breixo Lousada Valdés
Ana Miranda Paz
Lois Pérez Castrillo
Montserrat Prado Cores
Noa Presas Bergantiños
Néstor Rego Candamil
Xosé Luís “Mini” Rivas Cruz
Olalla Rodil Fernández
Goretti Sanmartín Rei
Eva Villaverde Pego
Marta Gómez Martín
 
Avia Veira González
Diego Lourenzo Moura
Cristina Cid Fernández
Rubén Arroxo Fernández
Daniel Pérez López
Adolfo Muíños Sánchez
Daniela Ferrández Pérez
David Miranda Martínez
Ana Ermida Igrexas
Luís Seara Fernández
María González Albert
Francisco Jorquera Caselas
Élia Lago Pereira
Xavier Pérez Igrexas
Rosana Pérez Fernández
Xosé Manuel Carril Vázquez
Elvira Lombao Vila
Iago Tabarés Pérez-Piñeiro
Francisco Chivite Mosquera
Odilo Barreiro Martínez
Mercedes Queixas Zas
Uxío Benítez Fernández
Sabela Bará Louro
Daniel Castro García
Iván Rivas Rico
Guillerme Vázquez Vázquez
Margarita Caldas Moreira
Xosé Manuel Méndez Díaz
Saleta Chao Rivas
Xoán Carlos “Kuka” Sar Oliveira
A Coruña
Daniel Carballada Rodríguez (Responsábel Comarcal)
María Vitoria Louro Ferreiro
Carlos Babío Urquidi
As Mariñas
Cristina López Sánchez (Responsábel Comarcal)
Ferrolterra
Mercedes Tobío Rodríguez (Responsábel Comarcal)
Secundino García Casal
Pedro Fernández López
Bergantiños
Marcos Trigo Facal (Responsábel Comarcal)
Xan Sande Muñiz
Costa da Morte
Xurxo M. Rodríguez Baña (Responsábel Comarcal)
Ría de Muros e Noia
Soledad Agra Tuñas (Responsábel Comarcal)
A Barbanza
Luís Antonio Pérez Barral (Responsábel Comarcal)
María Mercedes Rodríguez Pimentel
Compostela-A Barcala-Terra de Ordes
Elvira Cienfuegos López (Responsábel Comarcal)
Almudena Taboada Castro
Robert Neal Baxter
Xosé Lois Penas Corral
A Montaña
Denís Bermúdez Delgado (Responsábel Comarcal)
Pontevedra
Iván Bello Ferreiro (Responsábel Comarcal)
Ana Peralba Lourenzo
Demetrio Gómez Xunqueira
O Salnés
Manuel Domínguez Rey (Responsábel Comarcal)
Xoán Xosé Castaño Conde
O Morrazo
Paulo Ríos Santomé (Responsábel Comarcal)
Mercedes Giráldez Santos
Tabeirós-Terra de Montes/Deza
Xoán Xosé Blanco Fernández (Responsábel Comarcal)
Carme Fidalgo Colmeiro
Vigo
Manuel Caride Correa (Responsábel Comarcal)
Jéssica García Cruz
Pedro Pérez Caride
O Condado-A Paradanta:
Mauro Chivite Alcalde (Responsábel Comarcal)
Hadrián Bautista Pazo
Baixo Miño:
Laureano Muíños Lago (Responsábel Comarcal)
Nerea Cazás
A Mariña:
Antonio Veiga Outeiro (Responsábel Comarcal)
Pilar Vázquez Sánchez
Lugo
Bernardo Valdês Paços (Responsábel Comarcal)
Tareixa A. Ferreiro Tallón
Efrén Castro Caloto
Lugo Sul
Rosana Prieto Florines (Responsábel Comarcal)
Emilio J. Sánchez Iglesias.
Ourense-O Carballiño
Serafín Núñez Pérez (Responsábel Comarcal)
Xosé Fernández Baltar
O Ribeiro
Xacobe Ribeiro Vázquez (Responsábel Comarcal)
Terra de Celanova e Baixa Limia
Ernesta Seoane Álvarez (Responsábel Comarcal)
Arnoia – A Limia
Jonatan Rivas Pérez (Responsábel Comarcal)
Monterrei e Viana
Samanta Barreira Vivián (Responsábel Comarcal)
Valdeorras
Roberto Quiroga López (Responsábel Comarcal)
Asemblea da Emigración
David Marcos Ramas (Responsábel Comarcal)
Rubén Permui Iglesias
Por Galiza Nova
Nazaré Estévez Salguero
Alberte García Nicolás
Pola FOG
Segundo González González
Polo Movemento Arredista
Silvia Pardo Galdo
Pola UPG
Xosé Manuel Casal Sabín