EXCURSIÓNS POPULARES

As leis son para todas, ou non...

paradaa
As leis son para todas, ou non...

    Logo de ollar o cartace anunciando unha excursión, organizada polo PP de Mos, nunha parada de autobus do Concello, temos unha dúbida moi grande, a señora alcaldesa vai sancionar o seu propio partido??? nos autocolantes das paradas pon ben claro "baixo sanción grave de ata 1500€ á entidade anunciadora". Algo fainos sospeitar que non. 

Outra cuestión é canto ten de ético que @s [email protected] do goberno, as cales pagamos todas o seu soldo, aparezan no mesmo cartace coma intermediarios da mesma excursión...

As leis son para todas, ou non...